Nasza intencja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Często występują silne uprzedzenia w stosunku do osób, którym w życiu przytrafił się nieszczęśliwy wypadek, lub które spotkała choroba powodująca trwały ubytek na zdrowiu   i w następstwie - w bardzo zrożnicowanym stopniu – ograniczenia fizyczne czy też psychiczne.

Osoby, które nie przeżyły osobiście przypadków losowych:
- nie wiedzą jak reagować,
- nie wiedza jak się zachować,
- często unikaja bezpośrednich kontaktów z ludzmi niepełnosprawnymi,
- obawiają się, że nawet chwilowe zainteresowanie problemami innych zajmie im za wiele czasu i wywoła pewne zobowiązanie.

Niektóre kraje europejskie jak np. Finlandia, Szwecja, znane z dużo wiekszej tolerancji i zrozumienia dla ludzkich potrzeb, zanotowaly w tym zakresie duże  osiągnięcia i moga nam służyć przykładem.

Inwalidztwo kojarzone jest z wózkiem inwalidzkim. Ale przecież przeżycie niektórych chorób pozostawia ślady w naszym organizmie lub tylko częściowo utrudnia poruszanie się, słyszenie, widzenie, koordynację, itp. Uprawnia do nabycia „specjalnego“ statusu umożliwiającego dodatkową pomoc: finansową, ulgę podatkową, zabezpieczenie przed utratą miejsca pracy i inne.

W Austrii dużo uwagi poświęca się inwalidom. Są liczne świadczenia finansowe, ulgi podatkowe, zwroty nakładów finansowych na niezbędne urządzenia, etc. Istnieją rozwiazania ułatwiające życie inwalidom jak np.: dopasowanie miejsca pracy, przekraczania jezdni, poruszania się po chodnikach, w metrze, w pociagu, czy w autobusie.

Udogodnienia te związane są przeważnie z dużymi nakładami finansowymi, które nawet w tak  socjalnym i rozwiniętym gospodarczo kraju jak Austria są często niewystarczające.

Polonia w Austrii nie jest co prawda tak liczna jak w innych, dużo wiekszych krajach europejskich jednak daje się zauważyć ciągly napływ naszych Rodaków do Austrii w celu poprawienia swojej sytuacji materialnej, wsród tych osób są również osoby niepełnosprawne. Niestety ich znajomość języka niemieckiego jest przeważnie niewystarczajaca. Jest to ogromnym utrudnieniem w bezpośrednich kontaktach z urzędami austriackimi. Nawet przychylne nastawienie urzędników nie zastapi jednak swobodnej i wyczerpującej rozmowy. Właściwego wypełnienienia formularza, napisania podania z rozsądną argumentacją, odwołania się od negatywnej odpowiedzi, to tylko przykłady podstawowych problemów z jakimi borykają się niepełnosprawni.

Bardzo pozytywne doświadczenia ze wspólpracy z jedną z komórek reprezentującą organizacje zrzeszającą inwalidów w Austrii oraz osobiste doświadczenia wynikające z następstw losowych skłoniły nas do zainicjowania i do stworzenia stowarzyszenia „Pomoc“ -  porady i świadczenia od A do Z dla osób niepełnosprawnych.

Co robic dalej, gdzie szukać pomocy, porady, czy też wsparcia psychicznego? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania chcemy pomóc wszystkim osobom, które się do nas zgłoszą.

Możliwość wsparcia i chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym to podstawowe zadanie działalności naszego stowarzyszenia. Grupa fachowców posiadająca doświadczenie w pokonywaniu trudności i biegle władajaca kilkoma językami pragnie pomoc osobom dotkniętym inwalidztwem i stojacym przed problemem, jak dalej normalnie żyć?

Uświadomienie możliwości jakie istnieją w Austrii, pokonanie czesto nawet formalnych trudności, pokazanie nowych możliwości, nawet w przypadku negatywnej odpowiedzi, to nowe perspektywy i nowa szansa dla wielu osób.


Prezes Stowarzyszenie „POMOC“
Wiesława Hawrylak


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------