Kronika wydarzeń

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 Reportaż z "Dnia Otwartych Drzwi" - 25 czerwca 2011, siedziba Stowarzyszenia "POMOC" i "KOBV"


 

ZJAZD POLONII W AUSTRII został zorganizowany przez organizacje i działaczy polonijnych współpracujący w ramach Polonijnej Platformy Dialogu w Austrii. Zjazd miał charakter dyskusyjny a celem jego było omówienie wspólnych problemów Polonii austriackiej i podjęcie prób znalezienia ich rozwiązania.
Zjazd odbył się w sali Jana III Sobieskiego w budynku Stacji Naukowej PAN w Wiedniu przy ulicy Boerhaavegasse 25 w dniu 28 maja 2011.

 


 "Stow. POMOC na "Balu Gaudete 2011" /Teil 1       <--- kliknij obok (© B.Kalczyńska, M. Cybis)
  "Stow. POMOC na "Balu Gaudete 2011" / Teil 2            <--- kliknij obok (© B.Kalczyńska, M. Cybis)
  
 XIX Finał Wielka Orkiestry Światecznej Pomocy w Wiedniu 2011     <--- klinij obok, (© B.Kalczyńska, M. Cybis)
  
 Sylwester Polonii w Wiedniu     <--- kliknij  obok (© B. Kalczynska, M. Cybis )


 
 

 Opłatek "U Marcina" cz. 1      <--- kliknij obok  (© B. Kalczyńska, M. Cybis )

 
  Opłatek "U Marcina" cz. 2      <--- kliknij obok (© B. Kalczyńska, M. Cybis )
  
  Odsłonięcie pomnika Fryderyka Chopina <--- kliknij obok (© A Kempa)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------